Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obecný
Monografie
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
Článek
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Obecný opál lokality Níhov
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví