Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Objekty
Monografie
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
    Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332
Článek
    Axonometrické pohledy na geologické objekty
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Indikační vrty a objekty v ochraně vod
    Lapides figurati na konci dvacátého století : fosilie jako biologické objekty
    Lze mikrogravimetrií objevit neznámé objekty na archeologické koncesi Abúsír v Egyptě?
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Světové dědictví a geologické objekty
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty