Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Objev
Článek
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Poseidon - mimořádný objev
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska
    Zdenina jeskyně - nový objev v Kruhovém lomu u Srbska