Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obszarach
Monografie
    Badania geodynamiczne na obszarach górskich
Článek
    Formacje metalogeniczne kenozoiku na obszarach platformowych i v alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyleglych
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie