Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Obytné
Monografie
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
Článek
    Obytné prostředí a územně funkční struktura
    Obytné prostředí v subcentrálních částech evropských velkoměst
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst