Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oceňování
Článek
    K oceňování majetku báňských podniků
    K problematice oceňování těžebního podniku
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Oceňování nerostných ložisek
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu