Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odborníků
Monografie
    Konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
Článek
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Na čem pracuje nastupující generace odborníků
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Výchova odborníků pro těžbu a zpracování stavebních surovin
    Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000