Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odezvy
Článek
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Studium odezvy stavebního objektu na zatížení dopravní seizmicitou
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)