Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odkališť
Článek
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace popílkových odkališť
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
    Zmizí plochy odkališť u tepelných elektráren a tepláren?