Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odkaliště
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště
Článek
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica