Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odkrytých
Monografie
    Geologický půzkum PP Lom Skalka u Sepekova : paleomagnetické studium sedimentů odkrytých v PP Lom Skalka : závěrečná zpráva
Článek
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně