Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odlišných
Článek
    Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska