Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odry
Monografie
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    pH povrchových vod v letech 1984-1996: Povodí Odry
    pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 list 25-121 Odry
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1996 a 2007-2008: Povodí Odry
Článek
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy na Moravě
    Katastrofální povodeň v povodí Odry v srpnu 1880, její příčiny, průběh a následky
    Likvidace vrtů v povodích Moravy a Odry
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry
    Těžké kovy v povodí Odry
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym
Seriál
    Poodří. Časopis obyvatel Horní Odry