Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odstraňování
Monografie
    Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží
Článek
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky
    Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Pulzující rotační vodní paprsek při odstraňování povrchových vrstev
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev