Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odtok
Monografie
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
Článek
    Infiltrace a povrchový odtok na holé půdě při dešti s konstantní intenzitou
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka