Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odvětví
Monografie
    Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví
Článek
    ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu