Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Odvozených
Monografie
    Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop
    Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
Článek
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na horninách Českého masívu a Západních Karpat (Synopsis)
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Problém koncovky -ický a -ový v adjektivech odvozených od jmen minerálů
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ