Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ohnisek
Článek
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
    Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR