Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Okrajovém
Monografie
    Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy
Článek
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)