Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Okresů
Monografie
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
    Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Článek
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologie okresu Svitavy
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Surowce kamienne morawskich inwentarzy krzemieniarskich z wczesnego okresu epoki brazu
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice