Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Olší
Monografie
    Syntetická mapa tektonických indicií- lokality Rožná a Olší
Článek
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Structural analysis within Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Structural analysis within the Rožná and Olší uranium deposits (Strážek Moldanubicum) for the estimation of deformation and stress conditions of underground gas storage
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši