Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Olešnice
Monografie
    Posudek na Záměr těžby na ložisku Horní Olešnice z hlediska vlivu na ŽP v ČR
    Vyjádření ČGS k záměru "Dobývací prostor Dolní Olešnice"
Článek
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    Spessartin v grafitu z Velkého Tresného u Olešnice
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů