Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    OLOVO
Monografie
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, OLOVO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, OLOVO
Článek
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Olovo - Těžká minulost jednoho z těžkých kovů