Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Optimalizácie
Článek
    K otázke optimalizácie prieskumnej siete a presnosti kategóorií zásob
    Podmienky a možnosti optimalizácie využitia puklinovo-krasových vôd v Západných Karpatoch
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát