Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Opuka
Monografie
    Džbánská opuka - významný a typický kámen Rakovnicka
Článek
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
    Praha a opuka