Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oravy
Článek
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy