Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Orbikulární
Článek
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Orbikulární horniny v Čechách
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit