Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ordoviku
Monografie
    Možnosti využití skupiny Acritarcha v Ordoviku
Článek
    Další pseudokrasové jeskyně ve flyšoidních sedimentech středočeského ordoviku
    Dočasný výchoz zahořanského souvrství v Praze - Vysočanech a jeho význam pro pochopení faciálního vývoje svrchního ordoviku v severovýchodní části pražské pánve
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku)
    Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
    Letenocrinus longibrachialis gen. et sp.n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Mlži z nejvyššího ordoviku pražské pánve (Hirnantian, kosovské souvrství)
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty (13-42 Pardubice)
    Nález ichnofosilií Pragichnus a Skolithos v ordoviku Železných hor u Rabštejnské Lhoty
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
    Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam (12-33 Plzeň)
    Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
    Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    O údajném výskytu trilobitů Ectillaneus Hughesi (Hicks) a Ormathops Nicholsoni (Salter) v českém ordoviku
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
    Předběžná zpráva o faunistických asociacích sasko-durynského nejvyššího spodního a středního ordoviku
    Ramenonožci rodu Gelidorthis Havlíček v bohdaleckém a královédvorském souvrství barrandienského ordoviku
    Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Svalové vtisky u rodu Sinuites (Mollusca, Gastropoda) z českého spodního ordoviku
    Svalové vtisky u Sinuites (Strangulits) (Mollusca) z českého ordoviku
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu (12-24 Praha, 12-42 Beroun)
    Upřesnění stratigrafického rozpětí některých zástupců rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) v ordoviku Barrandienu
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun