Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Organickej
Článek
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)