Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Organízmy
Monografie
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Článek
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Živé organizmy v pleistocenní spraši