Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Osłony
Článek
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    Temperatury przemian kontaktowych w skaĺach osĺony intruzji Kĺodzko-zĺotostockiej w okolicach Želazna
    Uwagi o spękaniach w skalach północznej oslony granitoidíów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poreby
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)