Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oskava
Článek
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Low grade mylonitisation of granitic rocks: the case of the Oskava block, Slilesicum
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)