Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oslavany
Monografie
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Odkrytá geologická
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Tektonická mapa
Článek
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Interpretace výsledků karotážních měření na zatopené jámě Jindřich - ložisko Oslavany
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Regional impact of mining activity to the groundwater regime: Example case study of the Rosice Oslavany coal mine district, Czech Republic
    Regional Impact of Mining on Stream Drainage Characteristics in the Rosice - Oslavany Coal Mining District, Czech Republic
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí