Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ostrava
Monografie
    9. konference WTA CZ (Ostrava 2007), Sanace a rekonstrukce staveb 2007
    Engineering Seismology Conference Regional of Seismology in Ostrava 10.5.1994
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    geologická mapa 15-43 Ostrava
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, I. díl
    Hornická Ostrava '84. Sborník přednášek, II. díl
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-43 Ostrava
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 1
    Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003. 2
    Mapa poddolovaných území - Moravskoslezský kraj; list Ostrava 15-43, 1 : 50 000
    Mapa radonového indexu geologického podloží, list 15-43 Ostrava
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB - TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
    Nano Ostrava 2013
    PanGeo Geohazard Description for Ostrava
    Rudné a uranové hornictví České republiky, Nakladatelství Anagram, Ostrava 2003, 647 stran, 73 tabulek a 472 obr., ISBN-80-86331-67-9
    Sborník příspěvků konference Beton '98 Ostrava
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Sborník sympozia GIS Ostrava 2008
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Sympozium GIS Ostrava 2009
    Technické univerzity Ostrava, 49, řada hornicko-geologická, mimořádné číslo, 15-17. Ostrava. (Transactions of the VŠB – Technical University Ostrava, Mining and Geological Series, extraordinary issue, 49
    Transactions of the VŠB-Technical university Ostrava, mining and Geological Series, extraordinary isue, 49
Článek
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    Acid mine drainage of the dumps at Ostrava - Karviná Coal District, Czech Republic
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    Application of the Permanent Scaterrer Interferometry on Synthetic Aperture Radar (PS InSAR) for monitoring of mass wasting processes in anthropogenic landscape (Preliminary results from the Ostrava and Karviná regions)
    Attenuation of coda wawes in the Ostrava region
    Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of impacts of deep mining to the nature and landscape of Ostrava vicinity
    Biostratigraphy of the devonian carbonates in the region south of Ostrava (Moravia)
    Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 1. Characterization of the Organic Matter in a Set of Seam Samples
    Coals from the Ostrava - Karviná Mining District /OKD/ and Preconditions of Their Application in Processes of Clean Coal Technology. Part 3. Processes of Carbonization, Liquefaction and Gasification
    Comparison of megafloral changes across the Barbora and Enna marine zones, Ostrava Formation (Serpukhovian [Namurian A]), Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to Seismolological Monitoring in Silesia and Northern Moravia
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Delineation of post - i ndustrial landscapes of the Upper Silesian corridor in the Basin of Ostrava
    Demographic Prognoses for Some Seats in the Ostrava Region
    Development of Railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region
    Development of the settlement system in the Ostrava agglomeration and possibilities of its restructuring
    The Devonian and lower Carboniferous in the basement of the Carpathians south and southeast of Ostrava (upper Silesian coal basin, Moravia, Czechoslovakia)
    Distribution of platinum group elements in urban soils, comparison of historically different large cities Prague and Ostrava, Czech Republic
    Down-scaling of bituminous coal mining, restructuring of steel works and heavy engineering in the Ostrava region
    E155 Frequency of mineral species in the urinary stones of patients in Ostrava region from 1978-2011
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    The experience with the excavation of the seam 37 in the Block No. 4, Jan Karel mine in Ostrava - Karvina coalfield
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Functional differentiation of landscapes in the area of deep coal minig downsizing in the Ostrava region
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geophysical Curses at VŠB - Technical University of Ostrava
    GIS Ostrava 2009. Kdo nebyl, není gisákem
    The historical background and current situation of mass (industrial) forms of housing in the Ostrava region (Czech Republic)
    Historical Buildings in the Ostrava and Karviná Region and their Seismic Loads
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    The impact of globalisation on socio-demographic changes in the internal structures of the City of Ostrava after 1989
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Influence of mining in Ostrava Karviná Coal Basin on surface and environment
    Information about the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    Laboratoř zatížení objektů technickou a přirozenou seismicitou na FAST VŠB-TU Ostrava
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň) (15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Location of the "calibration" blast Jakubčovice and of two local tectonic events in the Ostrava region
    The Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary processes, palaeogeography and geochronology of a major Mississippian volcaniclastic unit of the Upper Silesian Basin (Poland and Czech Republic)
    Man-induced transformation of braided river patterns in the mining industrial region of Ostrava (Czechia)
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava)
    Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Prague, Czech Republic. Rybník - Ostrava, Poland-Czech Republic
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    PSI vertical movements of Prague and Ostrava areas, Czech Republic
    Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava
    A redescription of two eophrynids (Arachnida: Trigonotarbida) from the Coal Measures (Carboniferous) of Ostrava, Czech Republic
    Research of temperature changes of rock mass in the campus VSB-TU Ostrava
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Short-Period Seismic Noise near the Seismic Station Ostrava (OKC)
    Site response investigation at the seismological station Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Social climate in the Ostrava Region
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Till fabric studies in the Ostrava region
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)
    Vegetation of the Holsteinian interglacial in Stonava-Horní Suchá (Ostrava region)
    Vertical movements of Prague and Ostrava areas, Czech Republic, Terrafirma project
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi: 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice
    Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava
Seriál
    Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB - Technical University of Ostrava
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions of the Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
    Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava
    Zpravodaj (Geol. Pavilon F. Pošepného VŠB-TU Ostrava).