Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ostravice
Článek
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7-8, 2012
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice