Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Otakar
Monografie
    Otakar Schindler, scénograf (1923-1998).
Článek
    Odešel profesor Otakar Matoušek
    On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Otakar Feistmantel (1848-1891)
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994)
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.