Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ověření
Monografie
    Dokončení vývoje a ověření SW Flow123D v rámci projektu DECOVALEX 2015
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Vytvoření databázové struktury a aplikační nadstavby pro potřeby činností v rámci řešených témat, včetně tvorby metodiky využití datové základny a jejího ověření
    Zpracování odpadní pryže s hnědým uhlím ko-zplyněním. Výzkumná zpráva k ověření technologie ko-zplynění
Článek
    Experimentální ověření možností využití geopolymerních pojiv v praxi
    Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou radiostezie : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Vzájemné korelace počasí v jednotlivých měsících - ověření některých pranostik