Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ověřování
Monografie
    Ověřování úspěšnosti oprav a rekonstrukcí mostů. Identifikace alkalické reakce kameniva a nalezení jejích příčin
Článek
    Báňské ověřování fluorito-barytových struktur "Magistrála" vykmanovskou štolou
    Jedovnice - terénní vyučování : ověřování a realizační fáze
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
    Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Počítačová grafika a ověřování možnosti tvorby geologických map
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru