Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Overovania
Článek
    Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Výsledky z overovania možnosti optimalizácie využitia podzemných vôd v niektorých pohoriach Západných Karpát