Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ovzdušia
Monografie
    Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie
    Ochrana ovzdušia 2009. Zborník
Článek
    Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti