Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Oxidů
Článek
    Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    Identifikace hydratovaného oxidu zirkoničitého na korozní vrstvě slitiny zirkonu
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Nárůst obsahu oxidu uhličitého ve zdrojích pitné vody u Nebanic
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    O vlku a oxidu uhličitém. Atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Stanovení oxidu dusného v automobilových emisích
    Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?