Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Párnici
Článek
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)