Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Písčitých
Článek
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
    K určování hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky