Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pískovcích
Monografie
    'Železné růže' v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
Článek
    Bezpečnostní kontrolní sledování skalních stěn v kvádrových pískovcích
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů
    Mezinárodní konference o pískovcích. [Zpráva]
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Obětní skalní mísy i v pískovcích?
    Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách
    Periodické, sférické a krápníkovité precipitační formy karbonátů v pískovcích - částečná analogie s tvary železitých impregnací
    Pískovcový převis Kůlna u Všemil v Labských pískovcích
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve
    Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko
    Přirozené kaverny v pískovcích jižních svahů Děčínský Sněžník
    Pseudokrasové jeskyně v pískovcích Tiských a Rájeckých stěn
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Šikmé zvrstvení a erozní plochy v pískovcích Přihrazských skal v Českém ráji
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
    Vrtavá činnost živočichů v pískovcích
    Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích
    "Zelezné klády" výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Železité konkrece v křídových pískovcích na Letovicku
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    "Železné růže" v slepencích a pískovcích devonského stáří na Červeném kopci v Brně
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)