Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pôvodu
Článek
    Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Li izotopické zloženie granitov ZK ako odraz ich pôvodu a zdrojov
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát