Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pětasedmdesátníkem
Článek
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem