Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příbram
Monografie
    Etude du potentiel polluant de rejets anciens et actuels de la métallurgie du plomb dans le district de Příbram, République tcheque.
    geologická mapa - list 22-21 Příbram
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice
    Hornická Příbram ve vědě a technice - sborník anotací: matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2004. T06, Evropské hornictví - tradice a památky.
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2009
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce T. Historie českého hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Čištění a využití důlních a průmyslových vod
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Drahé kameny
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geomechanika
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Prognóza nerostných surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S, Současné právní problémy v aplikaci horního zákona a předpisů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce T, přednáška T7
    Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce T, Tradice a historické památky českého hornictví
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Příbram 22-21, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Příbram 22-21, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Příbram 22-21, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Příbram 22-21, 1 : 50 000
    The Mining Příbram Symposium - International Section Geoethics
    The Mining Příbram Symposium 2009, the International Section Geoethic, Proceedings Volume
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Střední průmyslová škola Příbram. Sborník k 150. výročí školy
    Triaxiální zkoušky granitů z lokality Příbram - Brod
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram
Článek
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore discrit, Czech Republic
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    Bitumen in the Late Variscan hydrothermal vine-type uranium deposit of Příbram
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbram, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Fifteen International Meetings of Mathematical Geologists at the Mining Příbram Symposia in Czechoslovakia (1968-1991)
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1987
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    The influence of deep mining damping on the processes in lithosphere and environment. Příbram uranium deposit after termination of mining
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Lead fluxes, isotopic and concentration profiles in a peat deposit near a lead smelter (Příbram, Czech Republic)
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram, Czech Republic. Rietveld
    Low-temperature Ni-rich löllingite from Háje, Příbram Czech Republic: Rietveld crystal structure refinement
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematické metody v geologii na Sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice 1993
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mineralogická charakteristika výskytů bourbonitu na bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy of medieval slags from lead and silver smelting (Bohutín, Příbram district, Czech Republic): Towards estimation of historical smelting conditions
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram)
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Overcoring measurements in the Příbram mine area and their relation to the regional stress field
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrogenesis of variscan granitoids in the Central bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Polymetalické zrudnění žíly H32A na š. č. 16 UD Příbram
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Primary phases and natural weathering of old lead-zinc pyrometallurgical slag from Příbram, Czech Republic
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Seismic event location in the vicinity of the underground gas storage Háje - Příbram
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    28. Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 1989
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozjum na temat zastosowania metod matematycznych w geologii: The Mining Příbram in the Science and Technique, The International Section on Mathematical Methods in Geology - Praga, Czechy, 09-14.10.1995
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Úprava nerostných surovin v rámci Rudných dolů Příbram
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Zinc partitioning between glass and silicate phase in historical and modern lead-zinc metallurgical slags from the Příbram district, Czech Republic
    Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)