Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příbramské
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví
Článek
    Amalgamy stříbra v příbramské rudní oblasti
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Příbramské uranové ložisko