Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příbramský
Článek
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Příbramský revír v dějinách báňských věd a techniky v českých zemích (1750-1945)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Vzpomínka na příbramský kalcit
    Vzpomínka na příbramský meteorit