Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Příkonu
Monografie
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
Článek
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ